Úlohy na november

Skontrolovať rastliny v nádobách

Nesmiete zabudnúť ani na rastliny, ktoré ste už umiestnili k zazimovaniu! Pravidelne kontrolujte, či nie sú napadnuté škodcami a dbajte o to, aby ich pôda zostávala stále trochu vlhká.

Starostlivosť o záhradné jazierko

Tŕstie a podobné rastliny by mali byť skrátené, aby mohla prebiehať plynová výmena. Prekontrolujte Vaše náradie na zimnú údržbu jazierka – ako napríklad prístroj brániaci úplnému zamrznutiu jazierka a presvedčte sa, či nie je poškodený. V nutnom prípade máte teraz ešte čas na zakúpenie nového. Použite ho ihneď pri prvých nočných mrazíkoch.

Ochrana rastlín

Trvalky by mali byť už pred prvým mrazíkom prikryté chvojinou alebo lístím. K ružiam prihrňte pôdu a tiež ich prikryte chvojinou. U travín, ako je napríklad kortadéria pampová zviažte vrchné časti stebiel a na pôdu prihrňte lístie.