O nás

O nás

Zásielkové záhradníctvo Sieberz s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2007 ako dcérska spoločnosť veľkého nemeckého záhradníckeho centra Ahrens a Sieberz. Ďalšie pobočky sú v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Rakúsku a v Českej republike.

V našej ponuke nájdete klasické aj stĺpovité ovocné stromy, drobné ovocie ako sú maliny, černice, jahody, čučoriedky alebo brusnice. Bohatú ponuku okrasných stromov a kríkov, a rastlíny pre živé ploty. Vaše záhony a skalky si môžete ešte viac skrášliť ružami, trvalkami či pestrými cibuľovinami. Pre Vaše balkóny a terasy je každú jar pripravený sortiment balkónových rastlín a sadeníc zeleniny i ovocia. Myslíme aj na milovníkov exotických a netradičných rastlín. Samozrejmosťou je doplnkový sortiment hrantíkov, kvetináčov, hnojív a iných praktických aj dekoratívnych záhradných doplnkov.

Dvakrát ročne pre svojich zákazníkov pripravujeme katalóg s ponukou rastlín na jarnú a jesennú výsadbu. Vyberáme nové a zaujímavé odrody. Svoje rastliny si zákazník vyberie sám v pohodlí domova. Objednávať je možné niekoľkými spôsobmi cez naše internetové stránky, e-mailom, telefonicky alebo písomne. Zásielky dodávame vo vhodnom čase na výsadbu prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zodpovedný za obsah:
Sieberz s.r.o.
Széchenyiho ulica 2000/11
929 01 Dunajska Streda

Zapísané v obchodnom registri pod číslom 21302/T, súd Trnava,
konateľ: Gerd Otto, Dr. László Papp

Ičo: 36 794 902

Ič DPH: SK2022411534

www.sieberz.sk

info@sieberz.sk

tel.: 031 / 550 05 05

mobil: 0918 138 893

Bankové spojenie:
Príjemca: Sieberz s.r.o.
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: IBAN SK80 1111 0000 0089 9996 7036
Platbu zadajte výhradne po obdržaní faktúry pri platbe vopred bankovým prevodom, variabilný symbol zadajte vaše záznícke číslo alebo číslo objednávky, aby sme mohli Vašu platbu správne identifikovať, ĎAKUJEME!

Tešíme sa na Vaše nápady a pripomienky k našej webovej stránke
prosím napíšte ich na info@sieberz.sk

 

Copyrigt

Všetky grafiky a animácie zverejnené na internetovej stránke “www.sieberz.sk” sú chránené príslušným autorským právom a môžu sa použiť výlučne iba na súkromné účely. Autorským právom všetkých diel na tomto serveri disponuje zodpovedný spoločnosti Sieberz s.r.o.

Uverejnené grafiky a animácie sa nesmú kopírovať alebo používať ani ako časť ani ako celok. Je povolené iba kopírovanie na vlastný pevný disk z dôvodu zrýchlenia funkčnosti prípadne nahliadnutiu vlastného programu.

Všetky zverejnené grafiky a animácie sú určené na osobné použitie, a nesmú sa použiť v žiadnej forme na komerčné účely. Nesmú sa predovšetkým kopírovať, požičiavať, prenajímať, zverejňovať, predvádzať na verejnosti, alebo nahrávať do sietí.

Povolenie na komerčné účely, ako aj akékoľvek ďalšie použitie v tlačenej, alebo elektronickej forme sa poskytuje výlučne iba na základe žiadosti. Žiadosť je treba smerovať pomocou e-mailu priamo na pôvodcu. Povolenie je platné iba vtedy, ak žiadateľ dostane písomné povolenie.

S otvorením webovej stránky “www.sieberz.sk” uznávate predchádzajúce podmienky.

© 2007 Sieberz s.r.o., Všetky práva vyhradené

 

Disclaimer

1. Obsah online ponuky

Autor v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za aktualitu, korektnosť, úplnosť alebo kvalitu zverejnených informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, ktoré sa týkajú materiálnych alebo ideových záležitostiam, ktoré vďaka použitiu alebo nepoužitiu zverejnených informácii, prípadne využitím chybných, alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany autora neexistuje žiadne dokázateľné úmyselné, alebo hrubé nedbanlivé zavinenie. Všetky ponuky sú voľné a nezáväzné. Autor si ponecháva výrazne právo k tomu, aby časti, stránky, alebo celkové ponuky bez predchádzajúceho oznámenia menil, doplňoval, mazal, alebo ich zverejnenie nastavoval prechodne, alebo s konečnou platnosťou.

2. Odkazy a linky

Akonáhle budete prevelený priamo alebo nepriamo na iný cieľ (“Link”), ktorý siaha mimo rámec zodpovednosti autora, autor zodpovedá iba v tom prípade, ak má vedomosti o takom obsahu, a z technického hľadiska by mal možnosť na znemožnenie prístupu na stránky s protiprávnym obsahom. Pre z tohto vyplývajúce obsahy, a predovšetkým škody, ktoré vzniknú z  použitia alebo nepoužitia takto poskytnutých informácií zodpovedá výhradne iba poskytovateľ týchto stránok, a nie ten, kto pomocou linkov prevelí návštevníka na skutočné zverejnenie.

3. Autorské právo a právo na vlastný obraz (fotografie)

Autor sa snaží použiť vo všetkých publikáciách zohľadniť autorské práva použitých grafík, zvukov, a textov, prípadne použiť ním vytvorené, alebo z hľadiska autorského práva bezplatné grafiky, zvuky a texty. V prípade, že na ktorejkoľvek stránke by došlo napriek tomu k použitiu neoznačených, ale napriek tomu autorským právom chránených grafík, zvukov, alebo textov, nedalo by sa zistiť autorské právo autora. V prípade takéhoto neúmyselného porušenia autorského práva odstráni autor dotknutý objekt po výzve zo svojej publikácie, prípadne vykoná zmenu na základe zmieneného autorského práva. Autorské právo zverejnených a prostredníctvom autora uskutočnených objektov zostáva výlučne iba u autora stránok. Kopírovanie, alebo použitie podobných grafík, zvukov alebo textov v inej elektronickej, alebo tlačených publikáciách je bez predchádzajúceho povolenia autora zakázané.

4. Právoplatnosť vylúčenia tohto ručenia

Toto vylúčenie je treba zohľadniť ako súčasť internetovej ponuky, z ktorej ste boli prevedení na túto stránku. V prípade že časti, alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú alebo nezodpovedajú úplne aktuálne platnému právnemu stavu, ostatné časti tohto dokumentu ostávajú nedotknuté čo do obsahu a platnosti.

Príslušný orgán dozoru, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.