Úlohy na december

Odstrániť lístie

Ak by boli Vaše dreviny napadnuté ochorením listov alebo plesňovou chorobou, mali  by ste opadané lístie pravidelne zbierať a vyhadzovať miesto kompostu do kontajnera. Väčšina plesní zimuje v jesennom lístí a dostáva sa tak do pôdy, odkiaľ sa na ďalšiu jar znovu rozšíri. Napadnuté časti vetiev musia byť tiež odstránené a príslušne zlikvidované.

Urobiť poriadok

Starostlivo očistite lopaty, hrable, nožnice a iné záhradné náradie, opravte poškodené násady a naostrite nože záhradných nožníc. Skontrolujte tiež trvanlivosť prípravkov na ochranu rastlín. Prostriedky po záručnej dobe sa môžu zlikvidovať prostredníctvom obecného zberného dvora. Nevyhadzujte ich do smetiaka alebo dokonca do záchodu! Odporúčame Vám, aby ste skontrolovali aj kosačku a v prípade potreby nechali opraviť teraz; vyhnete sa tak veľkému jarnému náporu. Myslite aj na Váš vodovodný uzáver na záhrade. Aby ste zabránili prasknutiu vodovodného potrubia, uzavrite prítok a nechajte vytiecť zbytky vody z rúr. Ak by ste potrebovali prívod vody aj v zimných mesiacoch, obaľte obnažené rúry izolačnou vrstvou alebo izolačnou vzduchovou fóliou a nezabudnite pritom ani na kohútik.

Izbové rastliny pre zdravé ovzdušie miestnosti

V zimných mesiacoch je vo väčšine obytných miestností síce príjemné teplo, ale vzduch je príliš suchý. Túto chybu môžu napraviť tie správne izbové rastliny – šachor, palmy, lipka izbová alebo ďalšie rastliny, ktoré odparujú veľa vody. Malá izbová fontánka je užitočná nielen pre ovzdušie, ale aj pre myseľ – jej tiché žblnkanie je veľmi ukľudňujúce.